Sąd we Florencji: przymus narusza godność człowieka i jest niezgodny z prawem

 


Historyczna decyzja przeciwko obowiązkowym szczepieniom wydana przez włoski sąd

Prawnie stwierdzone ryzyko przyjęcia szczepionki przeciw COVID dla ludzkiego genomu

 tłumaczenie: wrzeczysamej

6 lipca 2022 roku sąd we Florencji zatwierdził wyrok unieważniający środek zastosowany przez Izbę Psychologów Toskanii wobec jednego z jego członków, którego powodem było: zawieszenie wykonywania zawodu grozi naruszeniem podstawowych praw jednostki, takich jak prawo do środków utrzymania i prawo do pracy.

Sędzia orzekł, że psycholog nie musi być szczepiony, by wykonywać swój zawód, ustalając, że: substancje te nie zapobiegają zakażeniu i przenoszeniu choroby. Dlatego przed włoskim prawem nie może istnieć taki obowiązek. Uznaje również, że substancje te wywołują poważne niepożądane odczyny poszczepienne. Dlatego tym bardziej nie jest uprawnione zmuszanie kogokolwiek do przyjęcia preparatu.

Sędzia w swoim orzeczeniu postawił w centrum godność człowieka i dwukrotnie odniósł się do okresu nazizmu i faszyzmu. Obowiązkowe szczepienia są możliwe, jeśli istnieje świadoma zgoda. W przypadku „szczepionek” przeciwko COVID wyjaśnia, że świadoma zgoda nie jest możliwa, ponieważ nie znamy składników i mechanizmów działania tych substancji ze względu na tajemnicę przemysłową i rzekomą tajemnicę wojskową.

Ta tymczasowa decyzja opiera się na poważnym wniosku: nie ma prawa do zawieszenia obywatela w prawie do wykonywania zawodu i prawa do pracy na podstawie nielegalnego przymusu szczepień tymi eksperymentalnymi substancjami.

- Dzięki tej historycznej decyzji sądu zostało prawnie ustalone, że w związku z przyjęciem tych preparatów istnieje zagrożony jest ludzki genom – powiedziała dla włoskiego radia Renate Holzeisen, włoski adwokat zaangażowana w obronę praw człowieka.
 
adwokat Renate Holzeisen
 

- To może być kamień milowy - powiedział Reiner Fuellmich podczas posiedzenia Komitetu Corona 113, przeprowadzając wywiad z Renate Holzeisen.

    Nie ma obowiązku szczepień, ponieważ oficjalne dane pokazują, że te eksperymentalne substancje nie zapobiegają infekcji i transmisji wśród osób leczonych trzema lub więcej dawkami tych tzw. szczepionek.
 
Sala rozpraw sądu we Florencji
 

    W omawianym orzeczeniu po pierwsze, sędzia oświadcza, że na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, AIFA (Włoską Agencję Leków) i SSN (Włoską Służbę Zdrowia) jest bardzo jasne, że te substancje (vel szczepionki Covid), określone kilkakrotnie przez sędziego jako „eksperymentalne”, nie zapobiegają zakażeniu wirusem. W przypadku obowiązkowego szczepienia substancje te powinny mieć udowodnione działanie. Skoro więc nie działają, przed włoskim prawem nie może być mowy o obowiązku.

Lekarz prowadzący intensywną terapię w Weronie oświadczył w telewizji, że wszyscy pacjenci z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii to ludzie leczeni trzema dawkami tzw. szczepionki.

    Nikogo nie można zmusić do iniekcji, ponieważ substancje te wywołują poważne niepożądane odczyny poszczepienne i wynika to z oficjalnych danych publicznych dotyczących zdarzeń niepożądanych.

W decyzji sądu sędzia przyznaje również, że te substancje wywołują bardzo poważne skutki uboczne, które mogą prowadzić nawet do śmierci, a także odnosi się do ryzyka mutacji genetycznych u osoby przyjmującej preparat. Dlatego tym bardziej nie jest zasadne zmuszanie kogokolwiek do ich przyjmowania.

    Sąd oświadczył ponadto, że nie można poświęcać życia i zdrowia jednostki dla dobra populacji, ale na podstawie publicznych danych pochodzących od włoskiego i europejskiego urzędu zdrowia istnieją dowody, że w ostatecznym rozrachunku nie ma nawet społecznych korzyści.

W centrum zawsze znajduje się godność istoty ludzkiej. Obowiązkowe szczepienia nie są możliwe, ponieważ nie ma świadomej zgody ze względu na tajemnicę przemysłową i rzekomą tajemnicę wojskową dotyczącą składników i mechanizmu tych preparatów.

Nawet jeśli te substancje działałyby w celu zapobiegania tym infekcjom, to po doświadczeniach z okresu nazizmu i faszyzmu, szczepienie się nie może być obowiązkowe bez świadomej zgody.

    Uzasadniając orzeczenie sąd dwukrotnie odniósł się do okresu nazizmu i faszyzmu, do art. 32 włoskiej konstytucji podkreślając, że nie bez powodu godność jednostki ludzkiej jest w centrum pierwszego artykułu niemieckiej konstytucji. Wyjaśnił ponadto, że świadoma zgoda nie jest możliwa, ponieważ nie znamy składników i mechanizmów działania tych substancji (tajemnica przemysłowa i rzekoma wojskowa).
 
 
Budynek sądu we Florencji

 

Omawiając powyższe orzeczenie nie sposób pominąć grupę włoskich działaczy na rzecz praw człowieka, którzy na podstawie przepisów ustawy o wolności informacji zwrócili się do EMA i do włoskiego organu Cares, o jasne informacje na temat składników i bezpieczeństwa tych eksperymentalnych substancji vel zastrzyków Covid. W odpowiedzi EMA stwierdziła, że żadne informacje nie mogą być udostępnione, ponieważ obowiązuje tajemnica wojskowa.

W swojej decyzji sąd stwierdził: nie są dostępne żadne informacje na temat tych substancji i nawet jeśli prosimy o informacje publicznie, nie otrzymujemy ich. W takich okolicznościach nie można mówić o świadomej zgodzie.

W tej historycznej decyzji toskański sąd stwierdził, że w oparciu o przytoczone powyżej okoliczności, dyskryminacja psycholog i jej zawieszenie w pracy jest całkowicie nielegalne. Jeszcze przed wysłuchaniem drugiej części (Izba Psychologów Toskanii), z powodu trwającej nieodwracalnej szkody, jaką poniosła powódka i z powodu jasnych dowodów, zawiesiła decyzję Izby Psychologów Toskanii o zawieszeniu powódki i wyznaczyła rozprawę sądową na 15 września.

Sąd zwrócił również uwagę, iż nie ma potrzeby składania skargi do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ wiemy, że te substancje nie zapobiegają infekcji. W obliczu włoskiego prawa dotyczącego obowiązkowych szczepień Covid, wystarczy powiedzieć, że zawieszenie w pracy pracowników służby zdrowia jest bezprawne, ponieważ substancje te nie robią tego, czego wymaga konstytucja.

    Obowiązkowe szczepienia dla wielu innych kategorii pracowników (nauczycieli, strażaków, wojskowych, policjantów itp.) były już przewidziane, a dla obywateli powyżej 50 roku życia obowiązkowe szczepienia we Włoszech nadal obowiązują.Jest to pierwsza decyzja, w której włoski sędzia stwierdził, że prawda materialna i narzucenie leczenia jest radykalnie bezprawne.
 
 
 
 

 
 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

List do Polaków: KOMU SŁUŻYSZ, POLSKO?!

LIST OTWARTY w sprawie 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej

Ks. abp. Carlo Maria Viganò: PRZECIWKO GLOBALISTYCZNEMU BARBARZYŃSTWU